اولین سمینار دو روزه نظریه گروهها

22 و 23 اسفند 1387

دانشگاه اصفهان   

 

 

** قابل توجه شركت كنندگان در سمينار

 

از روز 21 لغايت 23 اسفند ماه  خوابگاه دانشجويي جهت كليه شركت كنندگان متقاضي و براي سخنرانان محترم  مهما نسراي دانشگاه  رزرو شده است .جهت مشاهده آدرس مهمانسرا و خوابگاه اينجا را كليك كنيد.

 

 

***جدول  زمانبندي ارائه سخنراني ها ( جهت مشاهده  اينجا را كليك كنيد.)

 

 

***جدول  زمانبندي حركت از مهمانسرا به محل برگزاري سمينار( جهت مشاهده اينجا را كليك كنيد .)

 

 

 

 

 

اسامي سخنرانان  سمينار ( به ترتيب حروف الفبا )

 

 

 

 

 

 

اسامي  شركت كنندگان در سمينار

 

- رضا دانايي  از دانشگاه اروميه 

                                                                                                                              

- مهري اخوان ملايري  از دانشگاه  الزهرا 

                                                                                                

- الهه خمسه  از دانشگاه  آزاد اسلامي مشهد  

                                                                                                    

- سميه سمائي  از دانشگاه  اصفهان 

                                                                                                                           

- سيد محسن قريشي شهركي  از دانشگاه اصفهان

                                                                                           

- سيد مجيد جعفريان اميري  از دانشگاه  زنجان 

    

- سيد علي موسوي  از دانشگاه تربيت مدرس تهران 

                 

- عزيز ا...آزاد از دانشگاه  اراك  

           

- فاطمه  ميرزايي  از دانشگاه   فردوسي مشهد  

 

 - ميترا حسن زاده  از دانشگاه  فردوسي مشهد

     

-  فاطمه چهاردولي از دانشگاه شهيد چمران اهواز 

                                                         

- ريحانه مالك زاده  از دانشگاه  آزاد اسلامي بيرجند  

        

- زهره مستقيم از دانشگاه  علم و صنعت  تهران  

                                                         

- معصومه بي باك  از دانشگاه  شهركرد   

                                                                                                                  

- معصومه سجادي  از دانشگاه  شهركرد 

                                                                                                                 

- مرضيه چكنه  از دانشگاه  صنعتي اميركبير 

   

- راحله طالبي  از دانشگاه  خواجه نصير الدين طوسي

 

- رويا كوگاني  مقدم از دانشگاه  خواجه نصير الدين طوسي  

                                                                                                 

- مليحه بدرخاني  از دانشگاه  آزاد اسلامي مشهد     

                                                                              

- سيده ليلي رباني  از دانشگاه  آزاد اسلامي مشهد   

                                                                              

- رضا كهكشاني  از دانشگاه تربيت مدرس تهران   

  

- قدرت اله عالي پور از دانشگاه  صنعتي شريف  

                                                                        

- فاطمه بردستاني از دانشگاه  يزد   

        

- سپيده اشجع زاده  از دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي  

           

- ندا آهنجيده  از دانشگاه  تربيت مدرس تهران                                                                                                                                                                              

- امير شمالي از دانشگاه  تبريز 

                   

- محمد جواد نجفي آراني  از دانشگاه  كاشان

 

- مهسا ميرزرگر  از دانشگاه   كاشان

  

- غلامحسين فتح تباراز دانشگاه  كاشان   

                 

- مهنازفرودي قاسم آبادي  از دانشگاه  تربيت مدرس تهران      

                                                                                    

- علي محمودي فر از دانشگاه صنعتي اميركبير  

          

-عليرضا اشرفي از دانشگاه  كاشان

 

- حسين مرادي معتقد از دانشگاه  صنعتي اميركبير   

                                                                        

- زهرا يار احمدي  از دانشگاه  كاشان     

                                                                                                

- فهيمه محمد زاده از دانشگاه  پيام نور اهواز  

                                                                                      

- بهناز طلوع حقيقي  از دانشگاه   فردوسي مشهد  

                                                                               

- زينب اخلاقي  از دانشگاه  امير كبير   

                                                                                      

- كريم احمدي دلير از دانشگاه  تبريز  

                                                                                               

 - شيرين فولادي  از دانشگاه  اراك       

                                                                                           

- بهروز مشايخي از دانشگاه  فردوسي مشهد  

                                                                                        

- بهروز خسروي  ازدانشگاه صنعتي امير كبير

 

-  جواد باقريا ن از دانشگاه  اصفهان   

 

- سعيد اكبري  ازدانشگاه  صنعتي شريف

 

- رضا عرفي از دانشگاه اراك       

 

- اعظم پورميرزايي از دانشگاه فردوسي مشهد  

    

-احمد  عرفانيان از دانشگاه فردوسي مشهد

 

- كريم قديمي از دانشگاه  پيام نور واحد عجب شير

 

- مريم خاتمي بيد گلي از دانشگاه  صنعتي اميركبير